PROČ VYUŽÍVAT G&P?

PROČ VYUŽÍVAT G&P?

Naše řešení, která jsou nejlepší ve své třídě, jsou složena z kontroly, nápravy a technických služeb. Všechna tato řešení vycházejí z interního Quality Excellence Modelu, který zajišťuje identifikaci původní příčiny a nápravu problematických oblastí.

Naše vedoucí postavení na trhu posiluje kultura oddanosti klientovi, kterou nastoluje vedení společnosti.

NAŠE VIZE NAŠE HODNOTY

QTrak & Technologies

QTRAK A TECHNOLOGIE

Náš proklientský přístup podporuje silná centralizovaná infrastruktura back office s celosvětovým dosahem.QTrak je unikátní internetový IT systém řízení kvality společnosti G&P dostupný 24 hodin denně, do kterého byly vloženy výrazné interní investice. QTrak nám umožňuje poskytovat našim klientům velké množství informací v reálném čase, včetně výsledků kontrol, analýz dodavatelů, finančních zpráv a dalších. 

USP´s a benefity

  VYNIKAJÍCÍ ÚROVEŇ PROCESŮ A SLUŽEB

  Na nejvyšší úrovni služeb v dané třídě zůstáváme díky silným technickým dovednostem a propracovaným systémům řízení.

  ANALÝZA DAT V REÁLNÉM ČASE

  Naše rozsáhlé analýzy a reporty doplněné internetovým softwarovým systémem (QTrak), který funguje v reálném čase, umožňují našim klientům provádět důležitá obchodní rozhodnutí na základě faktických dat.

  GLOBÁLNÍ PODPORA 24 HODIN DENNĚ

  Díky celosvětové působnosti je společnost G&P schopná zahajovat najednou projekty v různých lokalitách. Společnost G&P zajišťuje stálou úroveň služeb i místního kontaktního centra.

  PROKAZATELNÁ ÚSPĚŠNOST

  Společnost G&P je prokazatelně úspěšná při zvyšování úrovně kvality, efektivity a ziskovosti u svých klientů.

  LIDÉ V G&P

  Odborníci s bohatými znalostmi a praktickými zkušenostmi, s mentalitou nepřetržité dostupnosti, kteří jsou silně zaměření na služby klientům a mají pozitivní přístup.

  G&P RECRUITMENT

  Interní personální agentura, která nachází vhodné lidi pro společnost G&P i její klienty.

Global Presence

GLOBÁLNÍ PŮSOBNOST

G&P poskytuje služby po celém světě, čímž umožňuje svým klientům využívat celosvětová prémiová řešení řízení kvality. 

Kontaktujte G&P

Svým partnerům po celém světě poskytujeme služby jakosti od roku 1994.

Dodavatelé Výrobci původního zařízení

Kontaktujte nás

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. U Katovny 775, CZ-47001 Česká Lípa
Czech Republic

    +420 487 520 786          +420 487 521 411