Letectví

Poskytování řízení kvality leteckému průmyslu

Struktura letectví a kosmonautiky je vysoce profesionální, mnohonárodnostní a obvykle zahrnuje vícestupňové procesy, které mohou vést k mnoha komplexním výzvám řízení kvality. G & P může pomoci překonat tyto výzvy pomocí osvědčených metodik a aplikací služeb v rámci oceňovaného modelu Quality Excellence.

Ochrana

G & P chrání své klienty před narušením dodavatelského řetězce a poškozením dobrého jména a maximalizuje efektivitu výroby.

Definovat

společnost G & P definuje požadované procesy prostřednictvím posouzení, měření, ověřování přesnosti, auditu a analýzy dat.

Implementovat

prostřednictvím modelu Quality Excellence a dalších metodik zlepšování, řídí G&P změny vedoucí ke zvýšení jakosti a eleiminaci ztrát.

Dostupné služby řízení kvality

Služba krytí nákladů na nejakost
Dokumentace technického prověřování
Činnosti pro zlepšení dodavatelů
Kontrola dodavatelů
Posouzení způsobilosti dodavatelů
Inspekce
Definice problému
Kontrolní služby
Reverse engineering
FAIR validation

Vyžádejte si případové studie, které demonstrují schopnosti společnosti G & P v oblasti řízení kvality pro společnost Aerospace prostřednictvím.

G&P AEROSPACE

G&P AEROSPACE DIVISION

iHub, Innovation Drive, Infinity Park, Derby, DE24 9FU, UK

+44 (0)1922 458003

Svým partnerům po celém světě poskytujeme služby jakosti od roku 1994.

Dodavatelé Výrobci původního zařízení

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. U Katovny 775, CZ-47001 Česká Lípa
Czech Republic

    +420 487 520 786          +420 487 521 411