Případová studie:Rezidentní inženýr (Resident Engineer) – Rezidentní inženýr G&P zdokonaluje proces výroby automobilového obložení za účelem zlepšení kvality

Výzva

Dodavatel Tier 1 plastového obložení do interiéru a exteriéru pro závod OEM na Slovensku se potýkal s řadou vizuálních povrchových vad a problémů se sváry komponent. Protože ve svém týmu neměl stálého rezidenčního inženýra, potřeboval navíc v rámci celkového procesu zlepšit tok informací a komunikaci se zákazníkem OEM.

Dodavateli bylo doporučeno, aby kontaktoval G&P. Kromě toho měl s námi předchozí pozitivní zkušenost. Vyslali jsme na místo rezidentního inženýra, aby prozkoumal původ problémů a dohlédl na zlepšení provozních a pracovních vztahů. Rezidentní inženýr vypracoval pro dodavatele Tier 1 a klienta OEM vhodné řešení, které měli možnost před implementací zvážit.

Během celého procesu zastupoval rezidentní inženýr G&P dodavatele Tier 1 ve všech jednáních s OEM.

Řešení

Společnost G&P zajistila rezidentního inženýra se zkušenostmi a dovednostmi v oblasti procesů výroby obložení v automobilovém sektoru.

Rezidentní inženýr G&P za účelem porozumění problematiky úzce spolupracoval se samotným OEM.

Byla provedena důkladná analýza výrobních problémů a vypracována doporučení ke zlepšení.

Rezidentní inženýr G&P okamžitě reagoval na všechny problémy OEM a řešil je.

Aby se předešlo případnému zastavení linky a vážnější eskalaci, byl zaveden dočasný postup zamezení šíření.

G&P poskytla další rezidentní inženýry pro ad hoc projektové práce podle potřeby.

Výsledky

Rezidentní inženýr působí u klienta už více než tři roky v rámci probíhajícího projektu,

který zahrnuje všech více než 50 dílů vyrobených výrobcem obložení. Všechny problémy s díly, od přibližně 20 % klasifikovaných jako vážné až po zbývajících 80 % drobných nedokonalostí, byly vyřešeny.

Došlo ke zlepšení provozu, výrobních procesů a kontrol kvality a výsledkem jsou vynikající komponenty interiérového i exteriérového obložení odpovídající značce a sortimentu OEM. Zlepšení kvality navíc vedlo k odpovídajícímu snížení množství vyřazených dílů a tím i odpadu.

Důvěra klienta v úroveň práce společnosti G&P vedla k pozitivní zpětné vazbě a dlouhodobé spolupráci.

Svým partnerům po celém světě poskytujeme služby jakosti od roku 1994.

Dodavatelé Výrobci původního zařízení

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. U Katovny 775, CZ-47001 Česká Lípa
Czech Republic

    +420 487 520 786          +420 487 521 411