Případová studie: Zlepšování výkonnosti dodavatelů – Společnost G&P spolupracuje s výrobcem průmyslových motorů na řešení řízení programu zlepšování dodavatelů

Výzva

Globální výrobce průmyslových motorů s četnými výrobními závody ve Velké Británii, Evropě, Jižní Americe a Asii zaznamenal u řady dodavatelů nižší výkonnost, než se očekávalo, což mělo zásadní dopad na výrobní linky a způsobilo výpadky ve výrobě a ztrátu příjmů.

Jeden z těchto dodavatelů byl označen jako značně rizikový vzhledem k soustavnému neplnění závazků ze strany subdodavatele dodávat surové odlitky rozmanitých dílů do závodu zmiňovaného dodavatele k dalšímu zpracování. Celou situaci se značným zpožděním v dodávkách dále
zkomplikovaly konstrukční změny, které vyžadovaly navýšení zásob u dvou omezených dílů.

Společnost G&P byla požádána o spolupráci s dodavatelem a jeho subdodavatelským řetězcem za účelem zajištění nápravy.

Řešení

Společnost G&P vybrala a pověřila inženýry v oblasti výkonnosti dodavatelského řetězce, aby jménem našeho zákazníka podpořili dodavatele.

Projektový tým G&P se setkal s týmem dodavatelů, aby v rámci úvodní porady projednal jednotlivé kroky. Inženýři společnosti G&P poté provedli hloubkovou analýzu současných i dlouhodobějších problémů a vypracovali vzájemně odsouhlasené akční plány umožňující co možná
nejrychlejší vyřešení problémů s dodávkami. Tým G&P spolupracoval s dodavatelem a jeho subdodavateli a navázal proaktivní pracovní vztahy, aby mohl implementované akční plány monitorovat a v případě potřeby poskytnout nezbytnou podporu.

Týmový přístup společnosti G&P umožnil efektivní komunikaci, pomohl s integrací opatření ke zlepšení, poskytl cílenou analýzu výhledového řízení dílů pomocí na míru upravených sledovacích technologií, a to vše za účelem zlepšení dodržování harmonogramu.

Výsledky

Díky prioritnímu zaměření se na kriticky důležité činnosti a každodenní zpětnou vazbu poskytl tým G&P zákazníkovi tolik důležité ujištění, že dodávky kritických dílů jsou zajištěny a že dohodnutá opatření ke zlepšení jsou kvalifikovaně řízena s ohledem na plánované termíny.

Kromě toho byla společnost G&P zákazníkem dále pověřena podporou projektového týmu NPI u tohoto dodavatele, vypracováním harmonogramů a stanovením dostatečných skladových zásob dílů za účelem provedení technických změn s minimálním narušením výroby.

Svým partnerům po celém světě poskytujeme služby jakosti od roku 1994.

Dodavatelé Výrobci původního zařízení

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. U Katovny 775, CZ-47001 Česká Lípa
Czech Republic

    +420 487 520 786          +420 487 521 411