Případová studie: Zamezení šíření v leteckém průmyslu – G&P brání šíření nevyhovujících dílů

Výzva

Přední světový výrobce v leteckém průmyslu, který má v každém ze svých leteckých systémů přes 100 dílů, zjistil, že se nevyhovující díly pravidelně dostávají na finální montážní linku nebo se zasílají na vzdálená místa, kde se používají jako náhradní díly, což je naprosto nepřijatelná  situace.

Abychom tuto situaci vyřešili a umožnili personálu společnosti pracovat na strategičtějších záležitostech, rozhodl se výrobce zadat službu zamezení šíření externímu dodavateli a po důkladném výběrovém řízení byla společnost G&P vybrána jako partner pro poskytování této služby.

Řešení

Společnost G&P, která působí v několika leteckých výrobních závodech ve Spojeném království, kontinentální Evropě a na Dálném Východě, nasadila tým zkušených techniků pro zamezení šíření v leteckém průmyslu.

Zpočátku tým převzal stávající procesy výrobce, aby zamezil případným problémům s nevyhovujícími díly. Zásoby podezřelých nevyhovujících dílů byly izolovány, zkontrolovány a roztříděny, přičemž malé množství vyhovujících zásob bylo vráceno zpět, aby mohly výrobní linky  pokračovat v práci.

Společnost G&P mezitím kontaktovala dodavatele, vysvětlila mu problém, aby mohl přijít k OEM, provést kompletní prohlídku vadných dílů, odstranit a nahradit je, nebo aby mohli pracovníci G&P provést kontrolu za něj a sdělit mu výsledky.

Díky rozsáhlým zkušenostem s prací ve výrobních prostředích s vysokou hodnotou spolupracovala společnost G&P s leteckým výrobcem na zlepšení jeho interních procesů, aby zajistila robustnější a efektivnější kontrolu dílů. Systémy byly aktualizovány a centralizovány v rámci systému MRP zákazníka a byla vypracována měsíční zpráva s podrobnými údaji o provedených pracích a hodnotě, kterou poskytl tým společnosti G&P.

Výsledky

Kromě práce, která spočívala v izolaci stovky až tisíců dílů, vyvinula společnost G&P nový postup, který jasně popsal a zdokumentoval nevyhovující díly a poskytl data pro efektivnější šetření kvality u zákazníka.

Činnost leteckého výrobce byla ochráněna tím, že se podařilo zadržet podezřelé nevyhovující díly, takže se interní zaměstnanci mohli věnovat strategičtějším záležitostem.

Navíc se výrazně zvýšila efektivita montáže, protože nový postup znamenal zadržení všech NOK dílů, takže podmontážní sestavy bylo jen zřídka nutné přepracovávat.

Poté, co G&P jasně dokázala své odborné znalosti v oblasti řízení kvality v leteckém průmyslu, se klient rozhodl nejen dál používat externí službu zamezení šíření společnosti G&P, ale navíc využil i jiné její služby na podporu dalších projektů, které zahrnovaly výpočetní tomografii a měření pomocí souřadnicových měřicích strojů.

Svým partnerům po celém světě poskytujeme služby jakosti od roku 1994.

Dodavatelé Výrobci původního zařízení

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. U Katovny 775, CZ-47001 Česká Lípa
Czech Republic

    +420 487 520 786          +420 487 521 411