Případová studie: Technici vozidel – Poskytování odborných znalostí mimo pracoviště

Výzva

Výrobce automobilů požadoval, aby technici vozidel v rámci programu zavedení nového modelu prozkoumali a ověřili technické aspekty nového modelu.

Průzkum se musel provést a veškeré změny se musely realizovat a integrovat bez narušení harmonogramu uvedení vozila na trh.

OEM požadoval, aby se práce prováděla mimo pracoviště se zajištěním zařízení na přepracování a zkušební trati.

Řešení

G&P zajistila místní zázemí mimo pracoviště se zkušební tratí pro dynamické testování.

G&P integrovala hodnotící centrum se čtyřmi oddělenými rampami pro vozidla využívanými šest dní v týdnu.

V rámci omezeného harmonogramu bylo nasazeno šest velmi zkušených techniků vozidel.

Aby mohli technici G&P prozkoumat technické aspekty, rozebrali a znovu sestavili související komponenty v rámci ověřovacího programu.

Společnost G&P řídila celý proces od požadavků na logistiku po lidské zdroje.

Výsledky

Díky detailní analýze techniků vozidel společnosti G&P se rozsah prací realizoval bez narušení harmonogramu uvedení na trh.

Zcela klíčová práce společnosti G&P zajistila ověření produktu, které podpořilo úspěšné spuštění a včasné dodání vozidel zákazníkům.

Projekt byl natolik úspěšný, že výrobce automobilů následně objednal další rozsah prací.

 

Svým partnerům po celém světě poskytujeme služby jakosti od roku 1994.

Dodavatelé Výrobci původního zařízení

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. U Katovny 775, CZ-47001 Česká Lípa
Czech Republic

    +420 487 520 786          +420 487 521 411