Případová studie: Společnost G&P vyřešila problém s obaly pro dodavatele v leteckém průmyslu

Výzva

Přední dodavatel komponentů pro letecký průmysl uchovával pro výrobce Tier 1 v leteckém průmyslu značné množství hodnotných a kvalitních skladových zásob, které podle potřeby dodával formou jednotlivých sad.

Po vlastní interní analýze však výrobce dospěl k závěru, že provozní týmy zaznamenávají značná zpoždění a ztrátu efektivity v důsledku dodávky dílů v neschválených obalových materiálech. Nejenže toto riziko nedodržení požadavků ohrožovalo kvalitu výroby s možným poškozením dílů, ale také způsobovalo značné časové ztráty při montáži a tím zvyšovalo projektové náklady.

Výrobce upozornil dodavatele na problém, který by mohl ohrozit přijetí tisíců podobně zabalených skladových dílů a jejich následné odmítnutí, pokud by nedošlo k nápravě.

Řešení

Po předchozí spolupráci na jiném projektu se dodavatel  opět obrátil na společnost G&P, aby společně vyřešili vzniklý problém.

Společnost G&P neprodleně pověřila vysoce zkušeného technického projektového manažera, aby navštívil pracoviště dodavatele a provedl formální posouzení rizik a projektu, včetně komunikace a koordinace se zákazníkem klienta. Byl vytvořen plán projektu, který zahrnoval analýzu
AS13004 PFMEA, plány provozních zkoušek, nástroje s implementací 5S, elektronické zaznamenávání dat a další klíčové prvky.

Po kompletním posouzení skladových zásob společnost G&P identifikovala přibližně 12 000 dílů, které vyžadovaly úpravu do přijatelného stavu.

Společnost G&P spolupracovala s logistickým týmem dodavatele a jednotlivými operátory, aby nedošlo k narušení pracovního procesu. Sestavený šestičlenný tým byl plně vyškolen v nově zavedeném procesu a poté přistoupil ke stahování výrobků, kontrole skladových zásob a jejich
přepracování před vrácením na sklad dodavatele ve stavu přijatelném pro výrobce.

Výsledky

V rámci projektu společnost G&P přepracovala celkem 12 000 kusů z 1 400 míst na dohodnutý standard. Byla tak zajištěna pokračující akceptace dílů dodavatele v místě použití, což zároveň umožnilo koncovému uživateli dodržet vlastní výrobní plán.

Došlo ke zlepšení dostupnosti dílů na výrobní lince, snížení výskytu problémů a lepšímu využití času výrobního týmu.

Svým partnerům po celém světě poskytujeme služby jakosti od roku 1994.

Dodavatelé Výrobci původního zařízení

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. U Katovny 775, CZ-47001 Česká Lípa
Czech Republic

    +420 487 520 786          +420 487 521 411