Případová studie: Rozšířené pracovní místo – Rozšířené pracovní místo“ společnosti G&P podporuje týmovou práci

Výzva

Známý dodavatel v centrální Evropě si potřeboval zachovat svou pověst v oblasti udržování norem kvality prostřednictvím kontrol, ochrany a oprav vyráběných dílů.

Také si uvědomoval, že musí svým zákazníkům poskytnout nejlepší poměr kvality a ceny udržováním minimálních výrobních nákladů.

Navíc si musel být jistý, že žádná outsourcingová aktivita nezpůsobí logistické problémy, které by mohly mít negativní dopad na kvalitu, čas, náklady a efektivitu.

Řešení

Kvůli snížení provozních nákladů zajistila G&P v okolí 1100 m2 skladových prostor.

Díly byly dodávány přímo do skladu. V tomto bodě převzala G&P kontrolu nad díly a všemi souvisejícími logistickými přesuny.

Bylo zde vybudováno externí pracoviště, kde probíhala kontrola a rework dílů.

Nacházelo se zde 90 pracovních stanic.

Všechny pracovní stanice byly vybaveny elektronickými displeji, pracovními pokyny a pomůckami pro vizuální kontrolu.

Pracovní stanice byly jasně rozděleny do zón STOP, OK a NOK, aby byl zajištěn tok dílů a segregace procesních kroků.

Veškeré zboží bylo přehledně rozděleno do čtyř oddělených sektorů: příchozí nezpracovaný materiál, zpracovaný materiál ve stavu OK, zpracovaný materiál ve stavu NOK (zamítnutý), oblast balení a recyklace.

G&P řešila všechny požadavky na lidské zdroje v souladu s požadavky na objem zákazníka a vytvořila strukturu pětidenního pracovního týdne / tří směn s možností práce o víkendech.

Skladové zásoby se řídily a zpracovávaly podle harmonogramu dodávek a hranice PPM byla měřena a odsouhlasena s klientem.

Provoz představoval rozšíření pracovní síly zákazníka a fungoval tak, jako kdyby probíhal v závodě zákazníka.

 

Výsledky

Díky tomuto řešení se společnost G&P stala členem týmu zákazníka. Už to nebyli G&P a zákazník, ale byli jeden tým.

Zákazník navíc ušetřil cca 60 % nákladů. Tyto úspory více než kompenzují další logistické náklady při zachování norem kvality.

Výsledkem je, že G&P poskytuje zákazníkovi řešení rozšířeného pracovního místa prostřednictvím otevřeného a transparentního provozu s cílenými klíčovými ukazateli výkonnosti, aby stimulovala výkon, což se jí stále úspěšně daří.

Byl to další důkaz toho, že řešení rozšířeného pracovního místa G&P je nejen nákladově efektivní, ale zároveň podporuje nejlepší pracovní postupy prostřednictvím týmové práce, což vedlo k otevření dalšího závodu v centrální Evropě a zavedení stejného řešení pro jiné zákazníky.

 

Svým partnerům po celém světě poskytujeme služby jakosti od roku 1994.

Dodavatelé Výrobci původního zařízení

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. U Katovny 775, CZ-47001 Česká Lípa
Czech Republic

    +420 487 520 786          +420 487 521 411