Případová studie: Nábor – Nábor těch nejlepších zaměstnanců pro ty nejlepší výsledky

Výzva

Společnost G&P byla oslovena OEM automobilového sektoru k náboru anglicky mluvících auditorů kvality za účelem provedení kontrol u dodavatele, který disponoval výrobními závody v osmi zemích.

Nábor těch nejlepších kandidátů pro splnění konkrétního úkolu v krátkém časovém horizontu by byl bez záviděníhodné databáze plně kvalifikovaných pracovníků společnosti G&P problematický.

Skutečně se často stává, že vysoce kvalifikované pozice je třeba obsadit rychle, aby se minimalizovalo narušení způsobené odchodem osoby ze zaměstnání nebo potřebou obsadit nové volné místo vzniklé změnami ve společnosti nebo nepředvídanými okolnostmi.

Rovněž zde figurovala podmínka, aby uchazeči disponovali těmi správnými dovednostmi a osobnostními charakteristikami, aby byli k dispozici v krátkém čase a vzhledem k cestovním omezením kvůli pandemii bydleli v zemi, kde se nachází výrobní závod dodavatele.

Řešení

Skupina vysoce kvalifikovaných auditorů společnosti G&P byla vybrána z mnoha zemí.

Znalostmi místních podmínek byl zajištěn výběr těch správných kandidátů.

Znalost místního jazyka eliminovala možné komunikační problémy.

Cestovní omezení nebyla problémem, neboť zaměstnanci společnosti G&P bydleli v blízkosti výrobních závodů.

Pozice byly rychle obsazeny, což zajistilo dodržení krátkého termínu.

Všichni auditoři kvality společnosti G&P disponovali zmiňovanými potřebnými dovednostmi, byli po dobu několika let kontrolováni a prověřováni a byla do nich společností vkládána důvěra.

Náboroví poradci společnosti G&P měli přehled, znalosti, odbornost a kontakty, aby mohli rychle reagovat.

 

Výsledky

Zákazník společnosti G&P důvěřoval, že požadavek splní, a opět se ukázalo, že společnost je schopná dostát svým slibům.

Přesněji řečeno, zákazník G&P ušetřil čas a peníze tím, že své požadavky týkající se náboru zadal externě přímo náborovému specialistovi.

Znamenalo to také, že se zákazník mohl soustředit na hlavní činnosti podniku a měl jistotu, že auditoři mají potřebné dovednosti a zkušenosti.

Díky odborným znalostem a pověsti společnosti G&P v oblasti náboru řada kandidátů úspěšně obsadila různé pozice ve výrobních závodech po celém světě.

Svým partnerům po celém světě poskytujeme služby jakosti od roku 1994.

Dodavatelé Výrobci původního zařízení

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. U Katovny 775, CZ-47001 Česká Lípa
Czech Republic

    +420 487 520 786          +420 487 521 411