Případová studie: Letecký průmysl – G&P pomáhá dodavatelům v leteckém průmyslu dosáhnout nulové závadnosti

Výzva

Odstranění problémů s kvalitou je v leteckém průmyslu prioritou číslo jedna. Vedoucí pracovníci několika společností zabývajících se výrobou motorů se proto rozhodli ke spolupráci na vytvoření souboru jednotných norem. Výsledná strategická skupina Aerospace Engine Supplier Quality (AESQ) pokračuje v prosazování rychlých změn a zavádění a podpoře společných požadavků na dodavatele s cílem zajistit nulovou závadnost.

Společnost G&P byla v tomto kontextu oslovena dodavatelem a bývalým zákazníkem úrovně 1 v leteckém průmyslu s žádostí o spolupráci na systematické a trvalé eliminaci nevyhovujících dílů od dodavatelů v předvýrobním dodavatelském řetězci s cílem zajistit v této fázi nulovou závadnost.

Řešení

Společnost G&P vytvořila specializovaný tým náležitě kvalifikovaných a zkušených pracovníků, který měl za úkol poskytnout zákazníkovi podporu při zavádění systému nulových závad u jeho vlastních dodavatelů. Tým disponující rozsáhlými zkušenostmi v oblasti výroby a auditování pracoval s vybranými dodavateli na minimalizaci příčin neshod, dokumentoval svá zjištění a sledoval dosažená zlepšení.

Za účelem otestování, vyhodnocení a zlepšení celkového procesu v souladu s normami AS9100 a AS13100 se tým společnosti G&P zaměřil v rámci pilotního projektu na šest dodavatelů. Procesy, postupy a školení těchto dodavatelů byly auditovány a přezkoumány s cílem určit a odstranit potenciální zdroje odchylek pomocí vhodných nástrojů, jako jsou FMEA, MSA a analýza hlavních příčin (RCA).

Výsledky

V důsledku zásahu společnosti G&P, který sestával z provedení efektivní analýzy hlavních příčin a aplikace nápravných opatření, došlo u zákazníka úrovně 1 k výraznému snížení počtu neshodných dílů.

Kromě toho společnost G&P podporovala dodavatele při zajišťování spolehlivých kontrolních postupů, jejichž účelem je zamezit expedici neshodných výrobků ke konečnému uživateli. To následně zlepšilo pověst a výsledky dodavatele, který usiluje o nulovou závadnost.

 

Svým partnerům po celém světě poskytujeme služby jakosti od roku 1994.

Dodavatelé Výrobci původního zařízení

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. U Katovny 775, CZ-47001 Česká Lípa
Czech Republic

    +420 487 520 786          +420 487 521 411