Případová studie: Inženýři kvality dodavatele – Flexibilní a informovaná podpora pro dodavatele Tier 1

Výzva

V důsledku uvedení nového modelu OEM čelil dodavatel Tier 1 v automobilovém průmyslu nebývalému zvýšení pracovního vytížení.

Nejprve potřeboval dodavatel zajistit inženýry kvality (IK) na základě smlouvy, aby zmírnil předpokládaný tlak na vlastní inženýry kvality dodavatele Tier 1, a ti tak mohli efektivně zvládat vlastní pracovní zatížení.

IK G&P se museli stát nedílnou součástí každodenních pracovních postupů dodavatele Tier 1 a přijmout odpovědnost za dodržování norem kvality.

Řešení

IK G&P se integrovali do týmu dodavatele Tier 1 od prvního dne a úzce spolupracovali s týmem inženýrů a týmem kvality.

IK G&P zpracovávali všechny informace o neshodách z interního portálu pro otázky kvality.

IK G&P se rychle a efektivně naučili pracovat s portálem pro dodavatele Tier 1.

IK G&P pravidelně kontrolovali, zda se v oblasti neshod neobjevily díly zamítnuté na noční směně nebo ve dne.

Pokud nastaly urgentní situace, IK G&P okamžitě implementovali ochranný plán, aby je vyřešili.

V případě problémů s kvalitou na straně dodavatele vytvořili IK G&P správnou dokumentaci a podrobněji se zabývali problémy za dodavatele Tier 1.

IK G&P rychle a efektivně kontrolovali výsledky a poskytovali zpětnou vazbu, aby minimalizovali narušení ve všech kanálech.

 

Výsledky

Vysoce kvalifikovaní IK G&P se stali důvěryhodnými partnery dodavatele Tier 1.

Jejich rychlá rozhodnutí ušetřila zbytečné opravy a přepracování dílů, protože řada problémů s kvalitou se řešila u zdroje, takže nebyla nutná další eskalace.

Bez podpory IK G&P, kteří se rychle učili a byli součástí týmu, by navíc vlastní inženýři kvality dodavatele Tier 1 měli potíže dokončit své úkoly a řešit případné neshody.

Jak se vztah s dodavatelem Tier 1 postupně vyvíjel, mohli se IK G&P zapojit také do složitějších záležitostí a pomoct s komplexnějšími problémy.

Díky pozitivnímu dopadu se G&P víc zapojila do každodenních operací dodavatele Tier 1, například nasazením kontrolorů kvality.

Svým partnerům po celém světě poskytujeme služby jakosti od roku 1994.

Dodavatelé Výrobci původního zařízení

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. U Katovny 775, CZ-47001 Česká Lípa
Czech Republic

    +420 487 520 786          +420 487 521 411