Případová studie: Inženýr kvality dodavatele – G&P řeší zpoždění dodávek a finanční problémy výrobce dílů

Výzva

Významný dodavatel Tier 2 se obrátil na společnost G&P s žádostí o vyřešení problému s dodávkou dílů, který vedl k neustálému zpožďování dodávek a souvisejícím problémům s pozdními platbami a peněžním tokem. Platební podmínky dodavatele navíc nebylo možné podpořit, což  omezovalo dodávky surovin a komponent firmám na úrovni Tier 2.

G&P povolala inženýra kvality dodavatele s bohatými zkušenostmi v oblasti techniky a obchodního procesu, aby provedl audit zpoždění vůči klientem odsouhlasenému plánu poptávek. Zjistilo se, že kvalita komponent je celkově dobrá, ale klíčový personál nemá dostatečné znalosti v  oblasti plánování kapacit, což v kombinaci s přerušovanými dodávkami na úrovni Tier 3 vedlo ke značným výpadkům v dodávkách a nejasnému plánu obnovy. Situaci navíc ztěžoval zastaralý systém ERP.

Doby realizací nebyly vždy přesné a způsobovaly problémy a frustraci zákazníků klienta v řadě závodů v Evropě, Indii a USA.

Řešení

Společnost G&P pomohla klientovi při analýze prvních principů výrobních buněk s kritickými zpožděními, kontrole bodů stlačení a zpracování dílů, aby dala situaci s objednávkami do pořádku a minimalizovala dopad na navazující výrobku zákazníka. G&P se navíc zabývala možností rychlého zavedení úsporných metod zvýšení aktuální kapacity, včetně práce o víkendech a získání nákladově efektivního strojního zařízení z druhé ruky.

Z hlediska obchodního procesu byla věnována pozornost také platebním procesům s cílem zajistit nepřetržité dodávky surovin a dílčích komponent a také byla vylepšena komunikace s dodavateli a koncovými zákazníky kvůli zajištění lepší přehlednosti, přesnosti a klidu.

Výsledky

Podíl zpožděných dílů se začal snižovat, přičemž třetí týden se zlepšil o 40 % a dvanáctý týden o dalších 50 %. Díky tomu si společnost udržela smlouvu se zákazníkem.

Inženýr kvality dodavatele G&P zajistil pravidelnou komunikaci mezi výrobním, plánovacím, logistickým a finančním týmem, aby tento výsledek udržel. Místo neustálého reagování společnost nyní navíc vytváří dlouhodobé hodnoty a úroveň výroby je v tuto chvíli na úrovni vytváření rezervních zásob.

Důvěra ve schopnosti společnosti G&P vedla k dalším diskuzím o projektech, na které by mohly mít zkušenosti a znalosti G&P pozitivní dopad.

Svým partnerům po celém světě poskytujeme služby jakosti od roku 1994.

Dodavatelé Výrobci původního zařízení

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. U Katovny 775, CZ-47001 Česká Lípa
Czech Republic

    +420 487 520 786          +420 487 521 411