Případová studie: Injekční vstřikování – Případ, kdy NEDOJDE k rozbití formy

Výzva

Automobilový OEM výrobce čelil neočekávanému zvýšení prodejů ke konci životnosti modelu, kdy bylo zapotřebí neplánovaně vyrobit další jednotky.

Objem výroby byl zvýšen tak, aby byly uspokojeny dodatečné objednávky, čímž se zvýšil tlak na dodavatelský řetězec a vznikla potřeba auditu procesu injekčního vstřikování u OEM dodavatele.

Tento dodavatel se původně zavázal k dodání nízkého objemu dílů a z toho důvodu byly vstřikované díly vyráběny pomocí měkkých nástrojů, které teď byly opotřebené. Účelem auditu bylo zjistit, zda je stávající měkký nástroj schopen stálé výroby dalších dílů s požadovanou úrovní kvality.

Řešení

Vizuální kontrola všech nástrojů pro injekční  vstřikování a vstřikovacích forem byla provedena společností G&P, která kontrolovala stav zrnitosti dutin, rozměry průtokového kanálu, integritu vstřikovacích forem a opotřebení dělicí roviny.

Společnost G&P také sledovala zkušební chody a důkladně kontrolovala vyrobené díly v souvislosti s odchylkami od vzorových dílů.

Pokud se díly odchylovaly od vzorových dílů, byla poskytnuta doporučení v souvislosti s opravou nástrojů. Pokud byla oprava příliš složitá, bylo doporučeno přepracování dílů.

Zároveň proběhl také audit zboží, aby se určilo, která strana nese odpovědnost za náklady na opravu nástrojů.

Další komplikací tohoto projektu byla skutečnost, že nástroj byl nedávno přemístěn, a proto bylo zapotřebí provést kontrolu výroby. Společnost G&P provedla zkušební chod nástroje na jeho novém místě, aby ověřila, že je proces schopen zajistit dosažení konzistentní kvality při  ožadované rychlosti výroby.

Nejprve byla provedena kontrola vzhledu prostředního a posledního vzorku oproti hlavním vzorkům. Poté byly tyto vzorky změřeny pomocí CMM, aby se zajistila konzistentnost pro tisk.

 

Výsledky

Zjištění společnosti G&P pomohla informovat OEM výrobce o výstupní kapacitě jeho dodavatele, když  zjišťoval, zda může splnit požadavky na zvýšený objem prodejů, a hrála klíčovou roli při určování odpovědnosti za náklady na opravu nástrojů.

Obecně byl tento audit zásadní pro zajištění úrovně kvality vstřikovaných dílů. Díky kontrole nástrojů a doporučením ohledně oprav se předešlo přerušení výroby v budoucnu a ochránilo se dobré jméno značky OEM výrobce a dodavatele.

Svým partnerům po celém světě poskytujeme služby jakosti od roku 1994.

Dodavatelé Výrobci původního zařízení

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. U Katovny 775, CZ-47001 Česká Lípa
Czech Republic

    +420 487 520 786          +420 487 521 411