Případová studie – G&P zlepšuje úroveň klientských služeb pro dodavatele Tier 1 v automobilovém průmyslu

Výzva

Přední dodavatel Tier 1 v automobilovém průmyslu se rozhodl zlepšit své kompletní služby

pro OEM, který v krátkém časovém horizontu připravuje uvedení dvou nových vozidel na trh, a oslovil společnost G&P, aby zkontrolovala a přepracovala luxusní interiérové obložení a středovou konzoli a podala zprávu ze třech výrobních lokalit.

Dodavatel se chtěl více zaměřit na výkon a zlepšit pracovní vztah s OEM. Dodavatel

se domníval, že v rámci celkového zdokonalení služeb by mohl zlepšit své pracovní postupy, včetně vylepšení pracovních pokynů a struktury vedení.

Úkolem společnosti G&P bylo přijít s řešením, protože dodavatel důvěřoval zákaznickému servisu, kvalitě reportů a nepřetržité flexibilní podpoře společnosti G&P jak v dané zemi,

tak prostřednictvím zahraničních týmů.

Řešení

G&P zavedla jasně definovanou pracovní strukturu a zajistila vhodný personál, aby zlepšila celkovou kvalitu a vybudovala lepší vztahy.

G&P nasadila tým do každého ze tří britských závodů, z nichž dva se využívají ad hoc,

proto byla vyžadována flexibilita a efektivita týmů na jednotlivých pracovištích.

Týmy se skládaly ze dvou vedoucích v každém zařízení, kterým pomáhala skupina kontrolorů.

Týmy zajišťovaly obecnou kontrolu a přepracování, kontrolovaly kovové a smíšené komponenty obložení a kožené čalounění.

Tým vedení společnosti G&P podporoval lepší strukturu a komplexnější pracovní pokyny,

které zvýšily kvalitu a zrychlily provoz.

Místní tým G&P identifikoval problémy se zahraničními dodavateli a aktivně podpořil zákazníka při řešení problémů prostřednictvím našich zahraničních týmů, čím překonal jazykové bariéry a předešel zbytečnému cestování.

Výsledky

Business manažer a týmy G&P si díky důkladnému podávání zpráv a celkovému přístupu

k projektu získali u klienta, jeho dodavatelů a OEM dobrou úroveň důvěry. Díky tomuto přístupu a celkově lepšímu vedení zkrátila G&P dobu zpracování zakázek a zlepšila normy kvality.

Výsledkem této spolupráce byl kvalitnější produkt, který se nyní dostává k dodavateli Tier 1, a kvalitnější komponenty pro OEM.

Výstupní zisky převýšily náklady na projekt a z původního zadání se stala průběžná zakázka.

Klient si chválí dobré služby a provozní podporu, a také skvělé vztahy s navazujícími dodavateli. Výsledkem je lepší integrace s dodavateli, která efektivním způsobem vytvořila komunikační a výkonnostní „most“ s dodavatelským řetězcem, a vznik dalších integrovaných projektů, které dál napomohly zlepšení procesů.

Dodavatel nyní navíc spolupracuje s G&P na technických a inženýrských projektech.

Svým partnerům po celém světě poskytujeme služby jakosti od roku 1994.

Dodavatelé Výrobci původního zařízení

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. U Katovny 775, CZ-47001 Česká Lípa
Czech Republic

    +420 487 520 786          +420 487 521 411