Případová studie: Audity dodavatelů – G&P pomáhá dodavatelům v leteckém průmyslu dosáhnout nulové závadnosti

Výzva

Mezinárodní výrobce domácích potřeb s výrobnami v Severní Americe, Europě a Asii realizoval program auditů dodavatelů ve svém stávajícím dodavatelském řetězci a u několik nových dodavatelů.

Někteří dodavatelé působili v oblastech, které personál výrobce aktuálně nepokrývá, proto na základě předchozí spolupráce a dobrých zkušeností se společností G&P požádal výrobce společnost G&P o pomoc s auditem.

Řešení  

Aby společnost G&P poskytla zákazníkovi podporu při řešení těchto výzev, povolala tým odborníků, který provedl analýzu a porovnání standardů v celém dodavatelském řetězci výrobce.

Odborníci G&P nejprve pracovali na jednom dodavatelském pracovišti, aby vytvořili auditní zprávu na míru, kterou pak mohl tým implementovat na ostatních místech po světě. Tým se skládal z pěti auditorů působících na třech kontinentech, dokumentaristy a projektového manažera,
kteří kontrolovali, zda jsou standardy výrobce dodržovány po celém světě.

Po důkladném školení na míru mohl tým G&P provést kompletní audit v zařízeních výrobce v Evropě a Asii.

Výsledky

Program dokázal vytvořit podrobný audit dodavatelů, který měl výrobci poskytnout jasný přehled o dodržování standardů kvality zákazníka, zjištěných nedostatcích a nahlášených požadovaných opatřeních.

Svým partnerům po celém světě poskytujeme služby jakosti od roku 1994.

Dodavatelé Výrobci původního zařízení

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. U Katovny 775, CZ-47001 Česká Lípa
Czech Republic

    +420 487 520 786          +420 487 521 411