Prípadová štúdia : G&P eliminuje vysoké finančné náklady a vplyv na životné prostredie pri preprave dielov medzi krajinami

Výzva

Ázijský dodávateľ Tier 1 pre automobilový priemysel dodal do Spojeného kráľovstva približne 1 200 puzdier zotrvačníkov, ktoré boli pripravené na nasadenie na výrobnú linku výrobcu OEM. Zistilo sa však, že v dôsledku výrobnej chyby diely nezodpovedajú vydaným výkresom.

Výrobná linka mala vysokú mieru využitia týchto dielov, čo znamená, že opätovné dodávky z Ázie neboli možnosťou, ktorá by spĺňala plán výroby zákazníka. Na vyriešenie situácie dostala spoločnosť G&P za úlohu nájsť kompetentného dodávateľa so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorý by dokázal v krátkom čase vykonať potrebné operácie prepracovania chybných dielov tak, aby boli prijateľné.

Riešenie

Vďaka rozsiahlym skúsenostiam s realizáciou podobných projektov spoločnosť G&P identifikovala, overila a zapojila vhodného dodávateľa so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorý vykonal technické prepracovanie.

Pri koordinácii projektu od začiatku do konca spoločnosť G&P riadila logistiku z prístavného skladu, miestnych vnútrozemských výrobných skladov, ako aj prevádzkové a skladové riadenie. Jedným z kľúčov k úspechu riešenia spoločnosti G&P bola koordinovaná päťstranná komunikácia o projekte, ktorá zabezpečila, že všetky strany pochopili všetky problémy, svoje zodpovednosti, opatrenia a termíny.

Výsledky

Všetky diely boli úspešne prepracované bez akýchkoľvek odstávok finálnej výrobnej linky alebo vyradenia na konci výrobného zariadenia OEM. Pôvodný počet dielov dodaných výrobcovi OEM sa vďaka úspešnému programu prepracovania skutočne zvýšil na 1 450.

Počas projektu zostali všetky diely v Spojenom kráľovstve, čím sa odstránili vysoké finančné a environmentálne náklady, ktoré by vznikli pri preprave dielov späť k dodávateľovi Tier 1 v Ázii.

 

Svým partnerům po celém světě poskytujeme služby jakosti od roku 1994.

Dodavatelé Výrobci původního zařízení

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. U Katovny 775, CZ-47001 Česká Lípa
Czech Republic

    +420 487 520 786          +420 487 521 411